Műemléki védettség alatt álló egykori Beniczky kúria tartószerkezeti állapot vizsgálata

Az egykori kúriaépület tartószerkezetinek állapotvizsgálatával és az épület jelenlegi statikai állapotára vonatkozó statikus szakértői vélemény adásával lettem megbízva.